ابزار الات

منگنه کوب BeAپیشانی بلند1سال کارکرد

منگنه کوب BeAپیشانی بلند1سال کارکرد

منگنه کوب المانی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فارسی برHP2430-MSهیوندا -1سال کارکرد

فارسی برHP2430-MSهیوندا -1سال کارکرد

اره فارسی بر کشویی 2400 وات
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اور فرز ماکیتا 2سال کارکرد

اور فرز ماکیتا 2سال کارکرد

اور فرز ماکیتا
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مکنده دوقلوی چینی 2سال کارکرد

مکنده دوقلوی چینی 2سال کارکرد

مکنده کارکرده
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر ماکیتا ژاپن
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دم چلچله استار وود 3سال کارکرد

دم چلچله استار وود 3سال کارکرد

دم چلچله دوتیغ ترک
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور 150 لیتر تهران کمپرسور2سال کارکرد

کمپرسور 150 لیتر تهران کمپرسور2سال کارکرد

پمپ باد دوسیلندر
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
میخکوب اسکا50 فاستن 3سال کارکرد

میخکوب اسکا50 فاستن 3سال کارکرد

میخکوب فاستن تایوان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو پایون 2سال کارکرد

مکنده تک قلو پایون 2سال کارکرد

کم کارکرد در حد
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دریل ستونی 16دوسال کارکرد

دریل ستونی 16دوسال کارکرد

دیل ستونی چینی
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر کشویی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میخکوب اسکا 50 دوسال کارکرد

میخکوب اسکا 50 دوسال کارکرد

میخکوب اسکا 50 رونیکس
۴۰۰,۰۰۰ تومان