ابزار الات

منده تک قلو پایون 2سال کارکرد

منده تک قلو پایون 2سال کارکرد

کم کارکرد در حد
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دریل ستونی 16دوسال کارکرد

دریل ستونی 16دوسال کارکرد

دیل ستونی چینی
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر کشویی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میخکوب اسکا 50 دوسال کارکرد

میخکوب اسکا 50 دوسال کارکرد

میخکوب اسکا 50 رونیکس
۴۰۰,۰۰۰ تومان
منگنه کوب جیت 2سال کارکرد

منگنه کوب جیت 2سال کارکرد

منگنه کوب بادی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
پمپ باد 50 لیتر 1سال کارکرد

پمپ باد 50 لیتر 1سال کارکرد

کمپرسور 50 لیتر
۶۷۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 350 لیتری1سال کارکرد

کمپرسور 350 لیتری1سال کارکرد

سه سیلندرچینی سه فاز
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دو قلو -1سال کارکرد

مکنده دو قلو -1سال کارکرد

موتور 3 اسب
۹۰۰,۰۰۰ تومان
کمپروسور 1000لیتری

کمپروسور 1000لیتری

سه سیلندر چینی -موتور ژن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گازورزن سعید

گازورزن سعید

دو مته وتیغ گازور بر روی دستگاه قرار دارد
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 150 لیتری 1سال کارکرد

کمپرسور 150 لیتری 1سال کارکرد

کمپرسور دو سیلندر تخت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
 کمپرسورباد 150 لیتری مچ -۳سال کارکرد

کمپرسورباد 150 لیتری مچ -۳سال کارکرد

کمپرسور باد 150لیتری مچ -۳سال کارکرد
۶۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس