ابزار برقی

فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر کشویی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 350 لیتری1سال کارکرد

کمپرسور 350 لیتری1سال کارکرد

سه سیلندرچینی سه فاز
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دو قلو -1سال کارکرد

مکنده دو قلو -1سال کارکرد

موتور 3 اسب
۹۰۰,۰۰۰ تومان
کمپروسور 1000لیتری

کمپروسور 1000لیتری

سه سیلندر چینی -موتور ژن
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گازورزن سعید

گازورزن سعید

دو مته وتیغ گازور بر روی دستگاه قرار دارد
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 150 لیتری 1سال کارکرد

کمپرسور 150 لیتری 1سال کارکرد

کمپرسور دو سیلندر تخت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور 250لیتر مفید _1سال کارکرد

کمپرسور 250لیتر مفید _1سال کارکرد

کمپرسور باد ۲۵۰ لیتر
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
تابلو برق

تابلو برق

تابلو برق
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دم چلچله یونیک -۲سال کارکرد

دم چلچله یونیک -۲سال کارکرد

دم چلچله دوتیغ یونیک
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فرزمشتی  کازالس اسپانیا -۳سال کارکرد

فرزمشتی کازالس اسپانیا -۳سال کارکرد

فرز مشتی دیمر دار کازالس اسپانیا
۱۴۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 500 لیتر سه سیلندر چینی

کمپرسور 500 لیتر سه سیلندر چینی

کمپرسور 500لیتر خوابیده
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دریل ستونی-۶ماه کارکرد

دریل ستونی-۶ماه کارکرد

دریل ستونی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس