نجاری

گندگی پارس سهند-۱ماه کارکرده

گندگی پارس سهند-۱ماه کارکرده

یکی از دستگاههای مهم لازم در صناع چوب ونجاری گندگی میباشد،که با تنظیم درست دقیق توسط استاد کار چوب را به صورت خودکار رنده...
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی نیوتکنیک صفحه سی وپنج-۳سال کارکرد

گندگی نیوتکنیک صفحه سی وپنج-۳سال کارکرد

رنده گندگی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی نیوتکنیک صفحه چهل-۲سال کار

گندگی نیوتکنیک صفحه چهل-۲سال کار

گندگی صفحه چهل
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی-۴سال کارکرد

گندگی-۴سال کارکرد

رنده گندگی -۴سال کارکرد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
چهارکاره صالحی

چهارکاره صالحی

اره چهار کاره صالحی
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سه کاره 40  ممتاز تبریز-چهار تیغ

سه کاره 40 ممتاز تبریز-چهار تیغ

سه کاره صفحه ۴۰ممتاز تبریز-چهار تیغ
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه60چارلی-۷سال کارکرد

اره فلکه60چارلی-۷سال کارکرد

اره فلکه ۶۰چارلی ایتالیا
۲۶۰,۰۰۰ تومان