ماشین آلات

فرز بالا وپایین -سروتهHSCتوکل-1سال کارکرد

فرز بالا وپایین -سروتهHSCتوکل-1سال کارکرد

فرز بالا وپایین -سروتهHSC
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی امینی تبریز-۲سال کارکرد

گندگی امینی تبریز-۲سال کارکرد

گندگی امینی تبریز -۲سال کارکرد
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان منحنی HSCتوکل -۱سال کارکرد

لبه چسبان منحنی HSCتوکل -۱سال کارکرد

لبه چسبان منحنی HSCتوکل
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو یونیک-2سال کارکرد

مکنده تک قلو یونیک-2سال کارکرد

مکنده تک قلو یونیک -2سال کارکرد
۶۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلوی  های تک-1سال کارکرد

مکنده تک قلوی های تک-1سال کارکرد

مکنده تک قلوی های تک
۷۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان کارگاهی smart3نوین چوب _۴سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی smart3نوین چوب _۴سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی smart3نوین چوب -۴سال کارکرد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی هم آرا_۲سال کارکرد

فرز زمینی هم آرا_۲سال کارکرد

یکی از ماشین الات که در صنعت چوب ونجاری مورد نیاز میباشد دستگاه فرز زمینی یا فرز پایی میباشد ساختار کلی دستگاه متشکل از...
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سه کاره تهران صنعت_ 5سال کارکرد

سه کاره تهران صنعت_ 5سال کارکرد

اره سه کاره تهران صنعت
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه ۸۰نمونه درخشانی

اره فلکه ۸۰نمونه درخشانی

اره فلکه ۸۰ نمونه درخشانی
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن۳۸۰سعید

دورکن۳۸۰سعید

دورکن ۳۸۰سعید
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 60نمونه درخشانی

اره فلکه 60نمونه درخشانی

اره فلکه 60نمونه درخشانی
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی تمراس-۱سال کارکرده

فرز زمینی تمراس-۱سال کارکرده

فرز زمینی تمراس-۱سال کارکرده
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس