ماشین آلات

مکنده تک قلو پایون-1سال کارکرد

مکنده تک قلو پایون-1سال کارکرد

مکنده تک قلو پایون-1سال کارکرد
۷۶۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دو قلو -1سال کارکرد

مکنده دو قلو -1سال کارکرد

مکندهدوقلو-1سال کارکرد
۹۵۰,۰۰۰ تومان
دورکن mj1132c پایون 3 سال کارکرد

دورکن mj1132c پایون 3 سال کارکرد

دورکن mj1132c پایون 3 سال کارکرد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 360ریل واگنیFEET

دورکن 360ریل واگنیFEET

دورکن360ریل واگنیFEET
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن Mj6138TYپایون-۲سال کارکرد

دورکن Mj6138TYپایون-۲سال کارکرد

دورکنMj6138TYپایون-۲سال کارکرد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو Feet

مکنده تک قلو Feet

مکنده تک قلویFeet
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده دو قلو Feet

مکنده دو قلو Feet

مکنده دو قلوFeet
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
سه کاره احمدیان اصفهان صفحه۴۰

سه کاره احمدیان اصفهان صفحه۴۰

سه کاره احمدیان اصفهان صفحه۴۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فرز بالا وپایین -سروتهHSCتوکل-1سال کارکرد

فرز بالا وپایین -سروتهHSCتوکل-1سال کارکرد

فرز بالا وپایین -سروتهHSC
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی امینی تبریز-۲سال کارکرد

گندگی امینی تبریز-۲سال کارکرد

گندگی امینی تبریز -۲سال کارکرد
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان منحنی HSCتوکل -۱سال کارکرد

لبه چسبان منحنی HSCتوکل -۱سال کارکرد

لبه چسبان منحنی HSCتوکل
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو یونیک-2سال کارکرد

مکنده تک قلو یونیک-2سال کارکرد

مکنده تک قلو یونیک -2سال کارکرد
۶۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس