ماشین الات چوب

قطع کن ایران گام7سال کارکرد

قطع کن ایران گام7سال کارکرد

فارسی بر زمینی
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره تیز کن آمل ذوالفقار7سال کارکرد

اره تیز کن آمل ذوالفقار7سال کارکرد

اره تیز کن
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی نیکو صنعت 8سال کارکرد

فرز زمینی نیکو صنعت 8سال کارکرد

فرز پایی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 100نیرو 9 سال کارکرد

اره فلکه 100نیرو 9 سال کارکرد

فلکه 1100
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 100دهقان

اره فلکه 100دهقان

اره فلکه 100با الکتروموتور 20 اسب
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 50عدالت 16سال کارکرد

اره فلکه 50عدالت 16سال کارکرد

اره فلکه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کم کن رمش 1سال کارکرد

کم کن رمش 1سال کارکرد

کم کن رمش
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی صفحه35 تهران12 سال کارکرد

گندگی صفحه35 تهران12 سال کارکرد

گندگی 35سانت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی صفحه 40 آرتا 6سال کارکرد

گندگی صفحه 40 آرتا 6سال کارکرد

گندگی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کف رند-گندگی ایتالیایی15سال کارکرد

کف رند-گندگی ایتالیایی15سال کارکرد

دوکاره
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی 40د تهران14سال کارکرد

گندگی 40د تهران14سال کارکرد

گندگی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کف رند نیرو 8سال کارکرد

کف رند نیرو 8سال کارکرد

کفرند کم کن دار
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس