اره فلکه 60

اره فلکه 60 هاکوپیان

اره فلکه 60 هاکوپیان

اره لنت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60 شهریار 3سال کارکرد

اره فلکه 60 شهریار 3سال کارکرد

اره چوب بر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60 ایران تبریز

اره فلکه 60 ایران تبریز

اره فلکه
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60 نمونه-3ماه کارکرد

اره فلکه 60 نمونه-3ماه کارکرد

فلکه تبریز
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60 پارس ماشین 3سال کارکرده

اره فلکه 60 پارس ماشین 3سال کارکرده

فلکه 60 تبریز
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60رمش 5سال کارکرده

اره فلکه 60رمش 5سال کارکرده

فلکه 60 تکفاز
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60 نمونه تبریز2سال کارکرد

اره فلکه 60 نمونه تبریز2سال کارکرد

اره نواری 60 با موتور 3 اسب
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فلکه 60ممتاز

فلکه 60ممتاز

دستگاهی جهت برش الوار وچوب
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60نمونه درخشانی

اره فلکه 60نمونه درخشانی

اره فلکه 60نمونه درخشانی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 60 پروین - 5 سال کار

اره فلکه 60 پروین - 5 سال کار

این دستگاه جهت برش همه نوع الوار کاربرد دارد. قابلیت تعویض موتور تک فاز به سه فاز و بالاعکس
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه60چارلی-۷سال کارکرد

اره فلکه60چارلی-۷سال کارکرد

اره فلکه ۶۰چارلی ایتالیا
۲۶۰,۰۰۰ تومان