فرز زمینی

فرز زمینی نیکو صنعت 8سال کارکرد

فرز زمینی نیکو صنعت 8سال کارکرد

فرز پایی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی هم ارا 8سال کارکرد

فرز زمینی هم ارا 8سال کارکرد

یکی از ماشین الات که در صنعت چوب ونجاری مورد نیاز میباشد دستگاه فرز زمینی یا فرز پایی میباشد ساختار کلی دستگاه متشکل از...
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی نیرو صفحه بزرگ 8سال کارکرد

فرز زمینی نیرو صفحه بزرگ 8سال کارکرد

فرز پایی بدنه بزرگ
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی هم آرا-3سال کارکرد

فرز زمینی هم آرا-3سال کارکرد

فرز پایی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز اصفهان رنده-3سال کارکرد

فرز اصفهان رنده-3سال کارکرد

فرز زمینی صفحه بزرگ
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه فرز نوار1سال کارکرد

دستگاه فرز نوار1سال کارکرد

میز فرز نوار
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی برنا در حد

فرز زمینی برنا در حد

فرز پایی
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی برنا2سال کارکرد

فرز زمینی برنا2سال کارکرد

فرز پایی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی رمضانی 3سال کارکرد

فرز زمینی رمضانی 3سال کارکرد

فرز زمینی سه فاز
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی فجر 5سال کارکرد

فرز زمینی فجر 5سال کارکرد

فرز پایی دور بالا
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی برنا در حد

فرز زمینی برنا در حد

فرز بسیار کم کارکرد تکفاز
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی تهران تراش - 2سال کارکرد

فرز زمینی تهران تراش - 2سال کارکرد

فرز نجاری
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس