دستگاه گندگی

گندگی اصفهان رنده در حد

گندگی اصفهان رنده در حد

گندگی اصفهان رنده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی کارکرده 5سال کارکرد

گندگی کارکرده 5سال کارکرد

گندگی صفحه 40
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی تبریز3سال کارکرد

گندگی تبریز3سال کارکرد

گندگی کم کارکرد
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی40 مولا تبریز

گندگی40 مولا تبریز

'گندگی سه فاز
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی اصفهان رنده در حد

گندگی اصفهان رنده در حد

رنده کردن وهم سطح کردن قطعات
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی اصفهان رنده 5سال کارکرد

گندگی اصفهان رنده 5سال کارکرد

سه تیغ سالم
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی امینی تبریز-۲سال کارکرد

گندگی امینی تبریز-۲سال کارکرد

گندگی امینی تبریز -۲سال کارکرد
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی پارس سهند-۱ماه کارکرده

گندگی پارس سهند-۱ماه کارکرده

یکی از دستگاههای مهم لازم در صناع چوب ونجاری گندگی میباشد،که با تنظیم درست دقیق توسط استاد کار چوب را به صورت خودکار رنده...
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی نیوتکنیک صفحه سی وپنج-۳سال کارکرد

گندگی نیوتکنیک صفحه سی وپنج-۳سال کارکرد

رنده گندگی
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی نیوتکنیک صفحه چهل-۲سال کار

گندگی نیوتکنیک صفحه چهل-۲سال کار

گندگی صفحه چهل
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی-۴سال کارکرد

گندگی-۴سال کارکرد

رنده گندگی -۴سال کارکرد
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان