ملزومات

مکنده تک قلو 6سال کارکرد

مکنده تک قلو 6سال کارکرد

یکی از دستگاههای مورد نیاز در صنایع چوب واختصاصا کار با ام دی اف دستگاه مکنده میباشد این ماشین در مدلهای مختلف اعم از تک...
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو ایرانی 5 سال کارکرد

مکنده تک قلو ایرانی 5 سال کارکرد

مکنده موتور ژن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکند تک قلو داوانتی5سال کارکرد

مکند تک قلو داوانتی5سال کارکرد

یکی از دستگاههای مورد نیاز در صنایع چوب واختصاصا کار با ام دی اف دستگاه مکنده میباشد این ماشین در مدلهای مختلف اعم از تک...
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور 350 لیتر 5سال کارکرد

کمپرسور 350 لیتر 5سال کارکرد

پمپ باد
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو چینی 3سال کارکرد

مکنده تک قلو چینی 3سال کارکرد

مکنده
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دوقلو پارس مکند

مکنده دوقلو پارس مکند

دوقلو صنعتی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو پارس مکند

مکنده تک قلو پارس مکند

تک قلو صنعتی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور150 لیتر -5سال کارکرد

کمپرسور150 لیتر -5سال کارکرد

پمپ باد 150 لیتر
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کمپرسور 500 لیتر 3 سیلندر 1 سال کارکرد

کمپرسور 500 لیتر 3 سیلندر 1 سال کارکرد

پمپ باد 500 لیتر
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور 80 لیتری رونیکس

کمپرسور 80 لیتری رونیکس

کمپرسور 80 لیتر
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده دوقلو پایون

مکنده دوقلو پایون

مکنده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
تابلو برق 2سال کارکرد

تابلو برق 2سال کارکرد

جهت کنترل نواسانات برق
۴۰۰,۰۰۰ تومان