مکنده تک قلو

مکنده تک قلو 6سال کارکرد

مکنده تک قلو 6سال کارکرد

یکی از دستگاههای مورد نیاز در صنایع چوب واختصاصا کار با ام دی اف دستگاه مکنده میباشد این ماشین در مدلهای مختلف اعم از تک...
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو ایرانی 5 سال کارکرد

مکنده تک قلو ایرانی 5 سال کارکرد

مکنده موتور ژن
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکند تک قلو داوانتی5سال کارکرد

مکند تک قلو داوانتی5سال کارکرد

یکی از دستگاههای مورد نیاز در صنایع چوب واختصاصا کار با ام دی اف دستگاه مکنده میباشد این ماشین در مدلهای مختلف اعم از تک...
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو چینی 3سال کارکرد

مکنده تک قلو چینی 3سال کارکرد

مکنده
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو پارس مکند

مکنده تک قلو پارس مکند

تک قلو صنعتی
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو -2سال کارکرد

مکنده تک قلو -2سال کارکرد

مکنده
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو نوین چوب2سال کارکرد

مکنده تک قلو نوین چوب2سال کارکرد

مکش تک قلو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو-1سال کارکرد

مکنده تک قلو-1سال کارکرد

تکفاز
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلوی چینی -3سال کارکرد

مکنده تک قلوی چینی -3سال کارکرد

مکنده تکفاز
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو -2سال کارکرد

مکنده تک قلو -2سال کارکرد

مکنده موتور 2 اسب
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو هوا نیرو اصفهان

مکنده تک قلو هوا نیرو اصفهان

مکنده با قدرت فوق العاده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو HSC

مکنده تک قلو HSC

مکنده تک قلو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان