ماشین آلات MDF

لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 7 سال کارکرد

لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 7 سال کارکرد

لبه چسبان داوانتی تحت لیسانس ایتالیا
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن ریل واگنی پایون 4 سال کارکرد

دورکن ریل واگنی پایون 4 سال کارکرد

دورکن ریل واگن
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه 5 سال کارکرد

لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه 5 سال کارکرد

لبه چسبان فول اتوماتیک
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره میزی محک-4سال کارکرد

اره میزی محک-4سال کارکرد

میزبرش
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان فول پایون -5سال کارکرد

لبه چسبان فول پایون -5سال کارکرد

دستگاه لبه چسبان فول
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن تایوانی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان اتویی

لبه چسبان اتویی

لبه چسبان کاغذی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 4سال کارکرد

لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 4سال کارکرد

لبه چسبان 5 داوانتی
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکنSUPER CUT
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان اتویی

لبه چسبان اتویی

لبه چسبان کاغذی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 MTCواگنی- 3 سال کارکرد

دورکن 320 MTCواگنی- 3 سال کارکرد

دستگاه برش
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس