ماشین آلات MDF

لبه چسبان کارگاهی هلزمک 5 سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی هلزمک 5 سال کارکرد

لبه چسبان نیمه صنعتی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دستگاه کرنر زن 1سال کارکرد

دستگاه کرنر زن 1سال کارکرد

کرنر زن
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 ریل ساچمه پایون

دورکن 320 ریل ساچمه پایون

دورکن بالاوپایین برقی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380 پایون 2 سال کارکرد

دورکن 380 پایون 2 سال کارکرد

دورکن 380
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 1500Nپایون 3سال کارکرد

لبه چسبان 1500Nپایون 3سال کارکرد

دستگاه صنعتی
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 ایگل 6 ماه کارکرد

دورکن 220 ایگل 6 ماه کارکرد

دورکن 220
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان PA300Bپایون 5سال کارکرد

لبه چسبان PA300Bپایون 5سال کارکرد

لبه چسبان نیمه صنعتی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه لبه چسبان 6ایستگاه چینی4 سال کارکرد

دستگاه لبه چسبان 6ایستگاه چینی4 سال کارکرد

لبه چسبان صنعتی
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 ریل ساچمه ای 5سال کارکرد یونیسانکس

دورکن 320 ریل ساچمه ای 5سال کارکرد یونیسانکس

ریل ساچمه ای نوین چوب
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن380 ریل واگنی نوین چوب÷-3سال کارکرد

دورکن380 ریل واگنی نوین چوب÷-3سال کارکرد

UNISUNX
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان max330 نوین چوب تایوانی-1سال کارکرد

لبه چسبان max330 نوین چوب تایوانی-1سال کارکرد

تایوانی
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دستگاه فرز نوار1سال کارکرد

دستگاه فرز نوار1سال کارکرد

میز فرز نوار
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان