ماشین آلات MDF

لبه چسبان NANXINGپنج ایستگاه 3 سال کارکرد

لبه چسبان NANXINGپنج ایستگاه 3 سال کارکرد

لبه چسبان صفحه لمسی نانزینگ
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380ترک 6سال کارکرد

دورکن 380ترک 6سال کارکرد

دورکن ریل واگنی از بغل
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان TOUCH سه ایستگاه 5سال کارکرد

لبه چسبان TOUCH سه ایستگاه 5سال کارکرد

دستگاه نیمه صنعتی
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 7 سال کارکرد

لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 7 سال کارکرد

لبه چسبان داوانتی تحت لیسانس ایتالیا
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن ریل واگنی پایون 4 سال کارکرد

دورکن ریل واگنی پایون 4 سال کارکرد

دورکن ریل واگن
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه 5 سال کارکرد

لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه 5 سال کارکرد

لبه چسبان فول اتوماتیک
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره میزی محک-4سال کارکرد

اره میزی محک-4سال کارکرد

میزبرش
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان فول پایون -5سال کارکرد

لبه چسبان فول پایون -5سال کارکرد

دستگاه لبه چسبان فول
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن تایوانی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان اتویی

لبه چسبان اتویی

لبه چسبان کاغذی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 4سال کارکرد

لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 4سال کارکرد

لبه چسبان 5 داوانتی
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس