ماشین آلات MDF

دورکن380تکنو 7سال کارکرد

دورکن380تکنو 7سال کارکرد

برش380
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دوقلو چینی5سال کارکرد

مکنده دوقلو چینی5سال کارکرد

مکنده دوقلو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن380 مولن 5سال کارکرد

دورکن380 مولن 5سال کارکرد

دورکن
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 4ایستگاه داوانتی7سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه داوانتی7سال کارکرد

لبه چسبان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان MAX330نوین چوب 5سال کارکرد

لبه چسبان MAX330نوین چوب 5سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دریل ستونی 16چینی 5سال کارکرد

دریل ستونی 16چینی 5سال کارکرد

دریل ستونی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان7ایستگاه اوزچلر 8سال کارکرد

لبه چسبان7ایستگاه اوزچلر 8سال کارکرد

لبه چسبان های ثابت برای کارهای لبه چسبانی در مقیاس های بزرگ‌تر مانند کارگاه های متوسط و بزرگ و کارخانجات استفاده می...
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380پنل8سال کارکرد

دورکن 380پنل8سال کارکرد

دورکن380 پنل
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 4ایستگاه نوین چوب 8سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه نوین چوب 8سال کارکرد

دستگاه کارگاهی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 5ایستگاه مولن8سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه مولن8سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چهار کاره استقلال 6سال کارکرد

چهار کاره استقلال 6سال کارکرد

چهارکاره با متور ژن
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 5ایستگاه داوانتی 7سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه داوانتی 7سال کارکرد

لبه چسبان5ایستگاه
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس