ماشین آلات MDF

دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکنSUPER CUT
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان اتویی

لبه چسبان اتویی

لبه چسبان کاغذی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 MTCواگنی- 3 سال کارکرد

دورکن 320 MTCواگنی- 3 سال کارکرد

دستگاه برش
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 HSC توکل 4 سال کارکرد

دورکن 220 HSC توکل 4 سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه

لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه

دستگاه لبه چسبان فول
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان کارگاهی هلزمک 5 سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی هلزمک 5 سال کارکرد

لبه چسبان نیمه صنعتی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دستگاه کرنر زن 1سال کارکرد

دستگاه کرنر زن 1سال کارکرد

کرنر زن
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 ریل ساچمه پایون

دورکن 320 ریل ساچمه پایون

دورکن بالاوپایین برقی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380 پایون 2 سال کارکرد

دورکن 380 پایون 2 سال کارکرد

دورکن 380
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 1500Nپایون 3سال کارکرد

لبه چسبان 1500Nپایون 3سال کارکرد

دستگاه صنعتی
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 ایگل 6 ماه کارکرد

دورکن 220 ایگل 6 ماه کارکرد

دورکن 220
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان PA300Bپایون 5سال کارکرد

لبه چسبان PA300Bپایون 5سال کارکرد

لبه چسبان نیمه صنعتی
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان