دستگاه دورکن 300

دورکن سه متر پایون -3سال کارکرد

دورکن سه متر پایون -3سال کارکرد

ریل ساچمه ای
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 3متر ریل ساچمه ای روژک چک-5سال کارکرد

دورکن 3متر ریل ساچمه ای روژک چک-5سال کارکرد

ریل ساچمه سه فاز
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن3مترپایون4سال کارکرد

دورکن3مترپایون4سال کارکرد

ریل ساچمه-تکفاز
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس