دستگاه دورکن 320

دورکن 320 ریل واگنی HSCتوکل-4سال کارکرد

دورکن 320 ریل واگنی HSCتوکل-4سال کارکرد

دستگاه اره دورکن چوب در صنایع چوبی : یکی از دستگاه های برش کاری که در صنایع چوبی برای مقاصد خاصی استفاده می شود دستگاه اره...
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن320مچ تایوان

دورکن320مچ تایوان

320 مچ تایوان
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 ریل ساچمه ای 5سال کارکرد یونیسانکس

دورکن 320 ریل ساچمه ای 5سال کارکرد یونیسانکس

ریل ساچمه ای
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن320 یانگ ماوو

دورکن320 یانگ ماوو

دورکن 4سال کارکرد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن mj1132c پایون 3 سال کارکرد

دورکن mj1132c پایون 3 سال کارکرد

دورکن mj1132c پایون 3 سال کارکرد
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس