دستگاه دورکن220

دورکن220 ریل ساچمه ای نوین چوب9سال کارکرد

دورکن220 ریل ساچمه ای نوین چوب9سال کارکرد

ریل ساچمه
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 150 ترک ماشین 8 سال کارکرد

دورکن 150 ترک ماشین 8 سال کارکرد

دستگاه برش
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن تایوانی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 HSC توکل 4 سال کارکرد

دورکن 220 HSC توکل 4 سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 ایگل 6 ماه کارکرد

دورکن 220 ایگل 6 ماه کارکرد

دورکن 220
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 پایون 3سال کارکرد

دورکن 220 پایون 3سال کارکرد

دورکن یونیسانیکس
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن220 نوین چوب-3سال کارکرد

دورکن220 نوین چوب-3سال کارکرد

دستگاه اره دورکن چوب در صنایع چوبی : یکی از دستگاه های برش کاری که در صنایع چوبی برای مقاصد خاصی استفاده می شود دستگاه اره...
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 نوین چوب

دورکن 220 نوین چوب

دورکن نوین چوب یونیسانیکس
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 KDنوین چوب 3سال کارکرد

دورکن 220 KDنوین چوب 3سال کارکرد

دستگاه اره دورکن چوب در صنایع چوبی : یکی از دستگاه های برش کاری که در صنایع چوبی برای مقاصد خاصی استفاده می شود دستگاه اره...
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 پنل 4سال کارکرد

دورکن 220 پنل 4سال کارکرد

دور کن ریل ساچمه ای تک فاز
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس