فرز بالا وپایین

دستگاه فرز نوار1سال کارکرد

دستگاه فرز نوار1سال کارکرد

میز فرز نوار
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فرز بالا وپایین -سروتهHSCتوکل-1سال کارکرد

فرز بالا وپایین -سروتهHSCتوکل-1سال کارکرد

فرز بالا وپایین -سروتهHSC
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز _پولیش_سر وته

فرز _پولیش_سر وته

دستگاه جهت عملیات فرز ( لبه های pvc)پولیش وکار کردن یا سروته استفاده میشود ساختار دستگاه به صورت اتوماتیک میباشد که با...
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان