قطع کن ایران گام7سال کارکرد

قطع کن ایران گام7سال کارکرد

فارسی بر زمینی
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380تکنو 7سال کارکرد

دورکن380تکنو 7سال کارکرد

برش380
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره تیز کن آمل ذوالفقار7سال کارکرد

اره تیز کن آمل ذوالفقار7سال کارکرد

اره تیز کن
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دوقلو چینی5سال کارکرد

مکنده دوقلو چینی5سال کارکرد

مکنده دوقلو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی نیکو صنعت 8سال کارکرد

فرز زمینی نیکو صنعت 8سال کارکرد

فرز پایی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 مولن 5سال کارکرد

دورکن380 مولن 5سال کارکرد

دورکن
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 100نیرو 9 سال کارکرد

اره فلکه 100نیرو 9 سال کارکرد

فلکه 1100
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو 6سال کارکرد

مکنده تک قلو 6سال کارکرد

یکی از دستگاههای مورد نیاز در صنایع چوب واختصاصا کار با ام دی اف دستگاه مکنده میباشد این ماشین در مدلهای مختلف اعم از تک...
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 4ایستگاه داوانتی7سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه داوانتی7سال کارکرد

لبه چسبان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
اره فلکه 100دهقان

اره فلکه 100دهقان

اره فلکه 100با الکتروموتور 20 اسب
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان MAX330نوین چوب 5سال کارکرد

لبه چسبان MAX330نوین چوب 5سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 50عدالت 16سال کارکرد

اره فلکه 50عدالت 16سال کارکرد

اره فلکه
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دریل ستونی 16چینی 5سال کارکرد

دریل ستونی 16چینی 5سال کارکرد

دریل ستونی
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان7ایستگاه اوزچلر 8سال کارکرد

لبه چسبان7ایستگاه اوزچلر 8سال کارکرد

لبه چسبان های ثابت برای کارهای لبه چسبانی در مقیاس های بزرگ‌تر مانند کارگاه های متوسط و بزرگ و کارخانجات استفاده می...
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380پنل8سال کارکرد

دورکن 380پنل8سال کارکرد

دورکن380 پنل
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کم کن رمش 1سال کارکرد

کم کن رمش 1سال کارکرد

کم کن رمش
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی صفحه35 تهران12 سال کارکرد

گندگی صفحه35 تهران12 سال کارکرد

گندگی 35سانت
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی صفحه 40 آرتا 6سال کارکرد

گندگی صفحه 40 آرتا 6سال کارکرد

گندگی
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کف رند-گندگی ایتالیایی15سال کارکرد

کف رند-گندگی ایتالیایی15سال کارکرد

دوکاره
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 4ایستگاه نوین چوب 8سال کارکرد

لبه چسبان 4ایستگاه نوین چوب 8سال کارکرد

دستگاه کارگاهی
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
گندگی 40د تهران14سال کارکرد

گندگی 40د تهران14سال کارکرد

گندگی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 5ایستگاه مولن8سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه مولن8سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چهار کاره استقلال 6سال کارکرد

چهار کاره استقلال 6سال کارکرد

چهارکاره با متور ژن
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان 5ایستگاه داوانتی 7سال کارکرد

لبه چسبان 5ایستگاه داوانتی 7سال کارکرد

لبه چسبان5ایستگاه
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس