دورکن 3متر ریل ساچمه ای روژک چک-5سال کارکرد

دورکن 3متر ریل ساچمه ای روژک چک-5سال کارکرد

ریل ساچمهسه فاز
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380 ریل واگنی کاوا -1سال کارکرد

دورکن 380 ریل واگنی کاوا -1سال کارکرد

دورکن با کیفیت ریل واگنی
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو -2سال کارکرد

مکنده تک قلو -2سال کارکرد

مکنده موتور 2 اسب
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو ایرانی آسیا

مکنده تک قلو ایرانی آسیا

مکنده با قدرت فوق العاده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 6ایستگاه کاوا -1سال کارکرد

لبه چسبان 6ایستگاه کاوا -1سال کارکرد

لبه چسبان تایوانی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر ماکیتا ژاپن
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 80 ایران ماشین

اره فلکه 80 ایران ماشین

فلکه 80 ایران ماشین تبریز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو HSC

مکنده تک قلو HSC

مکنده تک قلو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 280 HSC توکل

دورکن 280 HSC توکل

280 ریل واگنی توکل
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن320مچ تایوان

دورکن320مچ تایوان

320 مچ تایوان
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
سه کاره صفحه 30 تبریز

سه کاره صفحه 30 تبریز

سه کاره صفحه30
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 نوین چوب

دورکن 220 نوین چوب

دورکن نوین چوب یونیسانیکس
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گندگی تبریز3سال کارکرد

گندگی تبریز3سال کارکرد

گندگی کم کارکرد
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان smart3dcنوین چوب 3سال کارکرد

لبه چسبان smart3dcنوین چوب 3سال کارکرد

چهار ایستگاه نوین چوب
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان کارگاهی پایون5سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی پایون5سال کارکرد

کارگاهی نیمه صنعتی
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن380ریل واگنی2سال کارکرد

دورکن380ریل واگنی2سال کارکرد

دورکن سوپرکات
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی برنا2سال کارکرد

فرز زمینی برنا2سال کارکرد

فرز پایی
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دم چلچله استار وود 3سال کارکرد

دم چلچله استار وود 3سال کارکرد

دم چلچله دوتیغ ترک
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور 150 لیتر تهران کمپرسور2سال کارکرد

کمپرسور 150 لیتر تهران کمپرسور2سال کارکرد

پمپ باد دوسیلندر
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دستگاه پنج کاره 8سال کارکرد ایتالیا

دستگاه پنج کاره 8سال کارکرد ایتالیا

سه کاره صفحه 30 سیکار
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
میخکوب اسکا50 فاستن 3سال کارکرد

میخکوب اسکا50 فاستن 3سال کارکرد

میخکوب فاستن تایوان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380 ریل واگنی نانزینگ

دورکن 380 ریل واگنی نانزینگ

ریل واگنی 3سال کارکرد
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 ریل ساچمه ای 5سال کارکرد یونیسانکس

دورکن 320 ریل ساچمه ای 5سال کارکرد یونیسانکس

ریل ساچمه ای
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 380 ریل واگنی نوین چوب1سال کارکرد

دورکن 380 ریل واگنی نوین چوب1سال کارکرد

دورکن ایزی کات نوین چوب
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس