گندگی اصفهان رنده در حد

گندگی اصفهان رنده در حد

گندگی اصفهان رنده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فرز زمینی برنا در حد

فرز زمینی برنا در حد

فرز پایی
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 60 نمونه-3ماه کارکرد

اره فلکه 60 نمونه-3ماه کارکرد

فلکه تبریز
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دوقلو ایرانی اصفهان

مکنده دوقلو ایرانی اصفهان

مکنده دو قلو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلوی چینی -3سال کارکرد

مکنده تک قلوی چینی -3سال کارکرد

مکنده تکفاز
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن سه متر پایون -3سال کارکرد

دورکن سه متر پایون -3سال کارکرد

ریل ساچمه ای
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
خراطی کپی تراش نیمه اتوماتیک برنا

خراطی کپی تراش نیمه اتوماتیک برنا

خراطی پنج کله
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی برHP2430-MSهیوندا -1سال کارکرد

فارسی برHP2430-MSهیوندا -1سال کارکرد

اره فارسی بر کشویی 2400 وات
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قطع کن 30 سانت اصفهان4 سال کارکرد

قطع کن 30 سانت اصفهان4 سال کارکرد

قطع کن 30 سانت
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 60 پارس ماشین 3سال کارکرده

اره فلکه 60 پارس ماشین 3سال کارکرده

فلکه 60 تبریز
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان نوین چوب 1سال کارکرد مدلMax330

لبه چسبان نوین چوب 1سال کارکرد مدلMax330

لبه چسبان Max330 دارای سیستم پیش گرمایشی در زمستان
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اور فرز ماکیتا 2سال کارکرد

اور فرز ماکیتا 2سال کارکرد

اور فرز ماکیتا
۴۵۰,۰۰۰ تومان
گندگی کارکرده 5سال کارکرد

گندگی کارکرده 5سال کارکرد

گندگی صفحه 40
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 - ayzamizrak ترک 3سال کارکرد

دورکن380 - ayzamizrak ترک 3سال کارکرد

دورکن 380 ترک
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان پنج ایستگاه ayza mizrak دوسال کارکرد

لبه چسبان پنج ایستگاه ayza mizrak دوسال کارکرد

ترک پنج ایستگاه
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان کارگاهی پایون 4سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی پایون 4سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی پایون
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن220 نوین چوب-3سال کارکرد

دورکن220 نوین چوب-3سال کارکرد

دستگاه اره دورکن چوب در صنایع چوبی : یکی از دستگاه های برش کاری که در صنایع چوبی برای مقاصد خاصی استفاده می شود دستگاه اره...
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 380 ریل واگنی کاوا -1سال کارکرد

دورکن 380 ریل واگنی کاوا -1سال کارکرد

دورکن با کیفیت ریل واگنی
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مکنده تک قلو ایرانی آسیا

مکنده تک قلو ایرانی آسیا

مکنده با قدرت فوق العاده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 6ایستگاه کاوا -1سال کارکرد

لبه چسبان 6ایستگاه کاوا -1سال کارکرد

لبه چسبان تایوانی
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر ماکیتا ژاپن
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه 80 ایران ماشین

اره فلکه 80 ایران ماشین

فلکه 80 ایران ماشین تبریز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سه کاره صفحه 30 تبریز

سه کاره صفحه 30 تبریز

سه کاره صفحه30
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان smart3dcنوین چوب 3سال کارکرد

لبه چسبان smart3dcنوین چوب 3سال کارکرد

چهار ایستگاه نوین چوب
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان