کف رند صفحه 40 انگلیسی

کف رند صفحه 40 انگلیسی

کف رند
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن ریل واگنی پایون 4 سال کارکرد

دورکن ریل واگنی پایون 4 سال کارکرد

دورکن ریل واگن
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه 5 سال کارکرد

لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه 5 سال کارکرد

لبه چسبان فول اتوماتیک
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده دوقلو پارس مکند

مکنده دوقلو پارس مکند

دوقلو صنعتی
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
مکنده تک قلو پارس مکند

مکنده تک قلو پارس مکند

تک قلو صنعتی
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فرز زمینی هم آرا-3سال کارکرد

فرز زمینی هم آرا-3سال کارکرد

فرز پایی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور150 لیتر -5سال کارکرد

کمپرسور150 لیتر -5سال کارکرد

پمپ باد 150 لیتر
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اره سه کاره صفحه 30 اونیورسال-4 سال کار کرد

اره سه کاره صفحه 30 اونیورسال-4 سال کار کرد

سه کاره صفحه 30
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اره میزی محک-4سال کارکرد

اره میزی محک-4سال کارکرد

میزبرش
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اره تیزکن سوهانی تبریز -3سال کارکرد

اره تیزکن سوهانی تبریز -3سال کارکرد

اره تیز کن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سه کاره 40تبریزچهار تیغ4سال کارکرد

سه کاره 40تبریزچهار تیغ4سال کارکرد

سه کاره نجاری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن220 پایون-5سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان فول پایون -5سال کارکرد

لبه چسبان فول پایون -5سال کارکرد

دستگاه لبه چسبان فول
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن 220 ساچمه ای OAV مچ تایوان-5سال کارکرد

دورکن تایوانی
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 4سال کارکرد

لبه چسبان 5 ایستگاه داوانتی 4سال کارکرد

لبه چسبان 5 داوانتی
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکن380 نوین چوب -3سال کارکرد

دورکنSUPER CUT
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اره فلکه مینیاتوری 3 سال کارکرد

اره فلکه مینیاتوری 3 سال کارکرد

اره فلکه
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان اتویی

لبه چسبان اتویی

لبه چسبان کاغذی
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 320 MTCواگنی- 3 سال کارکرد

دورکن 320 MTCواگنی- 3 سال کارکرد

دستگاه برش
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دورکن 220 HSC توکل 4 سال کارکرد

دورکن 220 HSC توکل 4 سال کارکرد

دورکن ریل ساچمه ای
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فرز اصفهان رنده-3سال کارکرد

فرز اصفهان رنده-3سال کارکرد

فرز زمینی صفحه بزرگ
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه

لبه چسبان فول سیلور 7 ایستگاه

دستگاه لبه چسبان فول
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
کمپرسور 500 لیتر 3 سیلندر 1 سال کارکرد

کمپرسور 500 لیتر 3 سیلندر 1 سال کارکرد

پمپ باد 500 لیتر
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
لبه چسبان کارگاهی هلزمک 5 سال کارکرد

لبه چسبان کارگاهی هلزمک 5 سال کارکرد

لبه چسبان نیمه صنعتی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس