ابزار برقی

دریل ستونی 13چینی 5سال کارکرد

دریل ستونی 13چینی 5سال کارکرد

دریل ستونی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فارسی برHP2430-MSهیوندا -1سال کارکرد

فارسی برHP2430-MSهیوندا -1سال کارکرد

اره فارسی بر کشویی 2400 وات
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اور فرز ماکیتا 2سال کارکرد

اور فرز ماکیتا 2سال کارکرد

اور فرز ماکیتا
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر SL1013 ماکیتا

فارسی بر ماکیتا ژاپن
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دم چلچله استار وود 3سال کارکرد

دم چلچله استار وود 3سال کارکرد

دم چلچله دوتیغ ترک
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
دریل ستونی 16دوسال کارکرد

دریل ستونی 16دوسال کارکرد

دیل ستونی چینی
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس
فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر2سال کارکرد رونیکس

فارسی بر کشویی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
گازورزن سعید

گازورزن سعید

دو مته وتیغ گازور بر روی دستگاه قرار دارد
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دم چلچله یونیک -۲سال کارکرد

دم چلچله یونیک -۲سال کارکرد

دم چلچله دوتیغ یونیک
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فرزمشتی  کازالس اسپانیا -۳سال کارکرد

فرزمشتی کازالس اسپانیا -۳سال کارکرد

فرز مشتی دیمر دار کازالس اسپانیا
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فارسی بر دم چلچله ترک-2سال کارکرد

فارسی بر دم چلچله ترک-2سال کارکرد

انجام همزمان عملیات برش وسوراخکاری
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دریل ستونی13-۶ماه کارکرد

دریل ستونی13-۶ماه کارکرد

دریل ستونی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تایید کارشناس